Telefon: 052 232 692

Email: tkmspd@gmail.com

Adresa: Srpskih velikana bb

TENISKI KLUB DR MLADEN STOJANOVIĆ PRIJEDOR

Predmet: Program rada Tenis kluba za 2018. godinu

 Sagledavajući dosadašnji razvoj i sadašnje stanje teniskog sporta u našem gradu, kao i objektivno gledajući na privredu i opštu političku situaciju, kako u Prijedoru tako i u Republici Srpskoj,Tenis klub “Dr Mladen Stojanović” usmjerio bi svoj rad na:

Unapređenje tenisa u Prijedoru:

 • pokušati obezbijediti generalnog sponzora Tenis kluba
 • omogućiti, pratiti i vrednovati sve nivoe takmičenja u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, kako u ekipnim tako i u pojedinačnim takmičenjima
 • kroz kontakt sa poznatim proizvođačima sportske opreme i rekvizita, pokušati obezbijediti nabavku pod povoljnim uslovima
 • raditi na omasovljenju i popularizaciji tenisa kako u našem gradu, koji ima tradiciju, tako i u novim sredinama
 • predstavljati teniski sport u medijima i raditi na iznalaženju što boljih rješenja za teniski klub
 • na međunarodnom planu prvenstveno jačati veze kojima bi se omogućile zajedničke pripreme, edukaciju sudijskih i trenerskih kadrova
 • uzeti aktivno učešće na domaćim imeđunarodnim turnirima, koji po rangu odgovaraju kvalitetu naših takmičara

 Izrada programa organizacija XIII  turnira iz kalendara Tenis Evrope i X ITF Seniors turnira

 • informisanje o organizaciji XIII turnira iz kalendara Tenis Evrope i X ITF SENIORS turnira putem javnih medija
 • interes grada i Ministarstva poriodice, omladine i sporta za organizaciju razvojnih turnira
 • promocija XIII turnira iz kalendara Tenis Evrope i X ITF SENIORS turnira putem javnih medija
 •  odrtžavanje XIII turnira iz kalendara Tenis Evrope i X ITF Seniors turnira
 •    organizacija III „BIJELOG TURNIRA“

Izrada programa rada Stručno-takmičarske komisije:

 • organizovati posjete Osnovnim školama u cilju prezentacije, popularizacije i omasovljenja teniskog sporta
 • organizacija trenerskog rada
 • organizacija i unapređenje rada sa takmičarima
 • učešće na turnirima u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i van granica Srpske
 • organizacija turnira iz takmičarskog kalendara Tenis saveza BiH i Tenis saveza RS
 • organizacija klupskih prvenstava u svim kategorijama
 • organizacija rada besplatne teniske škole
 • sudijska i trenerska edukacija

Organizacija turnira iz takmičarskog kaledara Inernacionalne teniske asocijacije, Evropske teniske asocijacije, Tenis saveza BiH i Tenis saveza RS:

– organizacija XIII turnira iz kalendara Tenis Evrope

– organizacija X ITF SENIORS turnira

   – organizacija III „BIJELOG TURNIRA“

– organizacija turnira iz teniskog kalendara BiH i RS

– organizacija Ekipnog prvenstva BiH i RS

– organizacija klupskih prvenstava u svim kategorijama

Održavanje teniske hale, terena i sanacija objekata Tenis kluba:

 • sanacija fasade na zgradi
 • izgradnja odvodnih kanala na teniskim terenima

Nabavka neophodnih sredstava i rekvizita:

 • nabavka mirodopa za terene, loptica, pehara i reketa
 • nabavka mreža za terene
 • obezbijeđenje sportskih nagrada za pobjednike turnira
 • nabavka alata za održavanje terena i klupskih prostorija
 • nabavka kancelarijskog materijala

Izvori finasiranja:

 • Grad Prijedor
 • Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS
 • Ministarstvo civilnih poslova BiH
 • Donacije i sponzori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK DR MLADEN STOJANOVIĆ

Kontakt osoba: Radovan Milojica Mobilni: 065 580 151
 • Srpskih velikana bb, 79 000 Prijedor
 • 052 232 692
 • 052 232 692
 • tkmspd@gmail.com