log in

Upravni odbor

Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora kluba su - Mladena Jelača - Miša Rodića - Dragutin Rodić, - Goran Nović i - Nenad Jandrić, Predsjednik skupštine kluba je Zdravko Kovačević.