Telefon: 052 232 692

Email: tkmspd@gmail.com

Adresa: Srpskih velikana bb

TENISKI KLUB DR MLADEN STOJANOVIĆ PRIJEDOR

U toku 2016. godine evidentirani su sledeći članovi Tenis kluba i postignuti sledeći rezultati:

 • pionira     45
 • juniora    22
 • seniora   9
 • veterana 7
 • rekreativaca 54
 • polaznici tenis škole 56

Najveći dio pionira, juniora, seniora, veterana i rekreativaca bio je obuhvaćen organizovanim radom.

U toku protekle godine radili su sledeći treneri:

 • Nebojša Radetić
 • Luka Čulić (do 15.07.2016.)
 • Rajko Balaban
 • Boromisa Ljiljana.
 • Aleksa Milojica